Fotogalerie

Fotogalerie - Školní rok 2022/2023

Fotografií: 3288
Fotogalerií: 108
31. 8. 2022
Fotogalerie - Školní rok 2022/2023

Fotogalerie - Školní rok 2021/2022

Fotografií: 3700
Fotogalerií: 105
20. 8. 2021
Fotogalerie - Školní rok 2021/2022

Distanční výuka

Distanční výuka
Fotografií: 94
2. 3. 2021
Distanční výuka

Fotogalerie - Školní rok 2020/2021

Fotogalerie - Školní rok 2020/2021
Fotografií: 2147
Fotogalerií: 71
22. 9. 2020
Fotogalerie - Školní rok 2020/2021

ukoly

ukoly
Fotografií: 10
6. 5. 2020
ukoly

Fotogalerie - Školní rok 2019/2020

Fotogalerie - Školní rok 2019/2020
Fotografií: 1959
Fotogalerií: 64
12. 9. 2019
Fotogalerie - Školní rok 2019/2020

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci lnvestice č.2: Vybavení škoI digitálními technoIogiemi
z komponenty 3.1 lnovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky
k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií
a vybavení za účelem dálkového studia.

mšmt

PROJEKT - Šablony I v MŠ Bánov
byl spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2024

eu_msmt

Cíl projektu: Posílení kvalitního a dostupného vzdělávání a služeb dětem ve škole
prostřednictvím realizace aktivit projektu.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000132

Popis realizace projektu OP JAK v rámci výzvy číslo 02_22_002 naleznete zde.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek