MATEŘSKÁ ŠKOLA "M A J Á K"


 KAM NÁS VEDE MAJÁK?!

  • Ukazuje správnou cestu.
  • Je symbolem bezpečí.
  • Je symbolem dálek, svobody.
  • Je symbolem střetávání různých světů, kultur.
  • Určuje jasná pravidla.
  • Přináší naději „světlo ve tmě“…
  • Byl, je a bude tu po staletí pro všechny z nás bez rozdílů!

Info k masopustu

Vystoupení v 10:00 před Dudků, v 10:30 u Jednoty, v 11:00 u DCHB. 
fašank.jpg

1. 2. 2023 | Rubrika: Aktuální informace

Důležité

Mateřská škola bude uzavřena od 23. prosince 2022 do 2. ledna 2023. Nástup dětí do MŠ je 3. ledna.

Prosíme rodiče, aby si od ledna navýšili limity na stravné (inkaso)

na 1300 Kč.

14. 12. 2022 | Rubrika: Aktuální informace

Vánoce

vánoce.jpg

6. 12. 2022 | Rubrika: Aktuální informace

Prosinec

mik.jpg

30. 11. 2022 | Rubrika: Aktuální informace

Rozsvěcování vánočního stromu

Ve čtvrtek 24.11. v 16 hod. proběhne rozsvícení obecního vánočního stromečku, kde budou vystupovat předškolní děti ze třídy Kapitánů. Všechny srdečně zveme.

strom.jpg

22. 11. 2022 | Rubrika: Aktuální informace

Co přinese listopad

  • V úterý 15. listopadu nás čeká v MŠ divadelní představení p. Horákové v 9:00 hod. Pohádka se jmenuje "Prasátko jde na výlet".
  • Ve čtvrtek 17. listopadu je státní svátek, MŠ je uzavřena.

7. 11. 2022 | Rubrika: Aktuální informace

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek