MATEŘSKÁ ŠKOLA "M A J Á K"


 KAM NÁS VEDE MAJÁK?!

  • Ukazuje správnou cestu.
  • Je symbolem bezpečí.
  • Je symbolem dálek, svobody.
  • Je symbolem střetávání různých světů, kultur.
  • Určuje jasná pravidla.
  • Přináší naději „světlo ve tmě“…
  • Byl, je a bude tu po staletí pro všechny z nás bez rozdílů!

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

od školního roku 2022/2023

zvětšit obrázek

6. 6. 2022 | Rubrika: Aktuální informace

Zápis dětí do MŠ/Зарахування дітей до садочка

zapis_UK.jpg

Kritéria přijetí do mateřské školy / критерії вступу до дитячого садка       ZDE.

Žádost o přijetí do mateřské školy / Заява про зарахування до дитячого садка      ZDE.

19. 5. 2022 | Rubrika: Aktuální informace

OSLAVA SVÁTKU MAMINEK

srdce

V ÚTERÝ  10. 05. 2022 SE USKUTEČNÍ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

OSLAVA SVÁTKU MAMINEK

ZAČÁTEK JE V 

15:30 hod.

TĚŠÍME SE NA VÁS   

5. 5. 2022 | Rubrika: Aktuální informace

PODĚKOVÁNÍ

srdceSRDEČNĚ DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM, KTEŘÍ I V TÉTO NELEHKÉ DOBĚ PŘISPĚLI NADAČNÍMU FONDU „ROZUM A CIT“ , KTERÝ PODPORUJE OPUŠTĚNÉ DĚTI A PĚSTOUNSKÉ RODINY.  HLAVNÍM CÍLEM TÉTO NADACE JE, ABY CO NEJMÉNĚ DĚTÍ VYRŮSTALO V DĚTSKÝCH DOMOVECH A ÚSTAVECH SOCIÁLNÍ PÉČE, A NAOPAK, CO NEJVÍCE Z NICH PROŽILO  NORMÁLNÍ DĚTSTVÍ UPROSTŘED RODINY. JEŠTĚ JEDNOU DĚKUJEME.

29. 3. 2022 | Rubrika: Aktuální informace

Provoz MŠ o Vánočních svátcích

MATEŘSKÁ ŠKOLA OZNAMUJE, ŽE V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ BUDE UZAVŘENA

OD 23. 12. 2021 DO 02. 01. 2022. 

PROVOZ BUDE ZAHÁJEN V PONDĚLÍ 03. 01. 2022

PŘEJEME VÁM KLIDNÉ A POKOJNÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ A ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO NOVÉHO ROKU 2022

15. 12. 2021 | Rubrika: Aktuální informace

Mikulášská nadílka

Děti z MŠ dnes dostaly od starosty a místostarosty první mikulášskou nadílku a za to předvedly Mikulášské představení Kapitánů! Děkujeme

2. 12. 2021 | Rubrika: Aktuální informace

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek