MATEŘSKÁ ŠKOLA "M A J Á K"


 KAM NÁS VEDE MAJÁK?!

  • Ukazuje správnou cestu.
  • Je symbolem bezpečí.
  • Je symbolem dálek, svobody.
  • Je symbolem střetávání různých světů, kultur.
  • Určuje jasná pravidla.
  • Přináší naději „světlo ve tmě“…
  • Byl, je a bude tu po staletí pro všechny z nás bez rozdílů!

Info k exkurzi

1717698063100.jpg

6. 6. 2024 | Rubrika: Aktuální informace

Info výlet

444758610_1236135361103722_175546483804483448_n.jpg

22. 5. 2024 | Rubrika: Aktuální informace

Prázdninový provoz MŠ Bánov

Prázdninový provoz MŠ Bánov

MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA OD
1. 07. 2024 DO 15. 07. 2024
(pro pracující rodiče možno přihlásitděti v Suché Lozi)

MATEŘSKÁ ŠKOLA OTEVŘENA OD
16. 07. 2024 DO 29. 07. 2024

MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA OD
30. 07. 2024 DO 16. 08. 2024

MATEŘSKÁ ŠKOLA OTEVŘENA OD
19. 08. 2024 DO 30. 08. 2024

V PŘÍPADĚ REKONSTRUKCE SE BUDE

UZAVŘENÍ MŠ ŘEŠIT SE

ZŘIZOVATELEM

3. 4. 2024 | Rubrika: Aktuální informace

Zápis do MŠ

zápis.jpg

2. 4. 2024 | Rubrika: Aktuální informace

Březnové akce

sluníčkový.jpg ponožkový.jpg

17. 3. 2024 | Rubrika: Aktuální informace

Tradiční akce

nové leto.jpg

27. 2. 2024 | Rubrika: Aktuální informace

Zjišťujeme zájem o vyšetření zraku u dětí

oči.jpg

Zájemci se hlaste u p. učitelek ve třídě.

15. 2. 2024 | Rubrika: Aktuální informace

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci lnvestice č.2: Vybavení škoI digitálními technoIogiemi
z komponenty 3.1 lnovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky
k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií
a vybavení za účelem dálkového studia.

mšmt

PROJEKT - Šablony I v MŠ Bánov
byl spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2024

eu_msmt

Cíl projektu: Posílení kvalitního a dostupného vzdělávání a služeb dětem ve škole
prostřednictvím realizace aktivit projektu.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000132

Popis realizace projektu OP JAK v rámci výzvy číslo 02_22_002 naleznete zde.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek