CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU


„VŠICHNI NA JEDNÉ LODI“

Z názvu naší MŠ „Maják“ i z názvu ŠVP „Všichni na jedné lodi“ vyplývá i naše filozofie:

Celý svět je jedna velká loď, na které plujeme. Při plavbě má každý své místo, svůj prostor, své potřeby, touhy a přání.

Aby plavba byla úspěšná a loď zdárně doplula ke svému cíli, musíme se naučit vzájemné toleranci, ohleduplnosti a k respektování daných pravidel. Vážit si jeden druhého a být ochoten pomoci, chránit sebe, druhé i přírodu kolem nás.

Úloha nás dospělých je ukazovat správnou cestu, být „Majákem“ ve světě dětí, dávat jim pocit jistoty a bezpečí na jejich první plavbě do velkého světa…

MĚSÍČNÍ TÉMATA ŠVP MŠ BÁNOV

 • Měsíční téma ZÁŘÍ           „VZHŮRU NA PALUBU! aneb seznamujeme se s lodí a její posádkou“
 • Měsíční téma ŘÍJEN         „ CHYSTÁME SE NA CESTU! aneb sklízíme, zavařujeme, chystáme  zásoby.“
 • Měsíční téma LISTOPAD „ VYPLOUVÁME! aneb pozorujeme krásy pobřeží.“
 • Měsíční téma PROSINEC  „ KOTVÍME U VÁNOČNÍCH OSTROVŮ! aneb slavíme naše tradiční Vánoce.“
 • Měsíční téma LEDEN          „ SMĚR SEVERNÍ PÓL! aneb poznáváme kraje věčného sněhu a ledu.“
 • Měsíční téma ÚNOR            „ ZIMA JEŠTĚ NEKONČÍ! aneb jaké je to u nás doma.“
 • Měsíční téma BŘEZE          „SLUNCE MÁME NAD HLAVOU! aneb těšíme se z barev přírody."
 • Měsíční téma DUBEN      „KOTVÍME U VELIKONOČNÍCH OSTROVŮ! aneb chystáme se na oslavy svátků jara
 • Měsíční téma KVĚTEN      „ PÍŠEME DOPISY Z CESTY! aneb pozdrav maminkám.“
 • Měsíční téma ČERVEN     „ PŘIPLOUVÁME DOMŮ! aneb poslední dobrodružství na naší plavbě.“
 • Měsíční téma ČERVENEC – SRPEN  KOTVÍME U BŘEHŮ DOMOVA! aneb vzpomínáme na naši plavbu kolem světa

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci lnvestice č.2: Vybavení škoI digitálními technoIogiemi
z komponenty 3.1 lnovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky
k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií
a vybavení za účelem dálkového studia.

mšmt

PROJEKT - Šablony I v MŠ Bánov
byl spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2024

eu_msmt

Cíl projektu: Posílení kvalitního a dostupného vzdělávání a služeb dětem ve škole
prostřednictvím realizace aktivit projektu.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000132

Popis realizace projektu OP JAK v rámci výzvy číslo 02_22_002 naleznete zde.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek