TŘÍDA PLAVČÍCI


ms_banov
1.třída PLAVČÍCI
Mateřská škola BÁNOV
Školní rok 2023/2024

Třídní učitelky:

  • paní učitelka Machalíková Renata
  • paní učitelka Kazíková Věra

 

 

1.

Běhůnek Stanislav

13. Šulová Nela

2.

Bobčíková Tereza 14. Švehlíková Anděla
3. Durďák Štěpán 15. Velecká Eliška
4. Húšťavová Kateřina 16. Vystrčil David
5. Chovancová Sofie 17. Zálešák Kryštof
6. Jankůj Mikuláš 18. Zálešák Matyáš
7. Lehotský Tobias
8. Machučová Anna
9. Maňásková Klára
10. Miholová Aneta
11. Nyklová Karolína
12. Šulová Elena

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci lnvestice č.2: Vybavení škoI digitálními technoIogiemi
z komponenty 3.1 lnovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky
k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií
a vybavení za účelem dálkového studia.

mšmt

PROJEKT - Šablony I v MŠ Bánov
byl spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2024

eu_msmt

Cíl projektu: Posílení kvalitního a dostupného vzdělávání a služeb dětem ve škole
prostřednictvím realizace aktivit projektu.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000132

Popis realizace projektu OP JAK v rámci výzvy číslo 02_22_002 naleznete zde.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek