HISTORIE ŠKOLY


Mateřská škola byla otevřena v roce 1978. Výstavba probíhala v akci Z, to znamená, že se na stavbě podíleli občané Bánova. Stavba byla financována okresním úřadem Uh. Hradiště. První ředitelkou byla paní Dagmar Guryčová a do školy nastoupilo celkem 120 dětí. Zahájení provozu MŠ byla pro Bánov velká událost, všichni již čekali na její otevření. Od počátku byla MŠ 4 třídní. Až od roku 1991, v důsledku menšího počtu narozených dětí, zůstaly v provozu 3 třídy. K 1. lednu 2003, na základě vládního nařízení, získala škola novou právní formu –

příspěvková organizace s právní subjektivitou.

Od počátku provozu MŠ zde ve vedoucích funkcích pracovaly tyto paní ředitelky:

1978 – 1981   Dagmar Guryčová

1981 – 1989   Marta Foukalová

1989 – 2003   Marie Mandíková

2004 – 2008   Božena Velecká

2008 ­             Renata Machalíková

 

 

CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY Areál MŠ se nachází v klidném a bezprašném prostředí, dostatečně vzdálený od zdroje hluku, obklopen zelení, v bezprostřední blízkosti ZŠ a sportovního areálu. Budova MŠ je situována v jihovýchodním směru, takže většina prostorů je po celý den dobře osvětlena. K budově MŠ patří velká zahrada, která v současnosti na základě vypracovaného projektu prochází rozsáhlou rekonstrukcí. V rámci této rekonstrukce byly nainstalovány nové dřevěné herní prvky a zahradní nábytek.

Od 1.září 2007 prostory tělocvičny v MŠ využívá každý čtvrtek dopoledne Klub maminek „Malenka“ a od 1.března 2008 si tyto prostory pronajímá občanské sdružení „Kohútek“.

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci lnvestice č.2: Vybavení škoI digitálními technoIogiemi
z komponenty 3.1 lnovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky
k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií
a vybavení za účelem dálkového studia.

mšmt

PROJEKT - Šablony I v MŠ Bánov
byl spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2024

eu_msmt

Cíl projektu: Posílení kvalitního a dostupného vzdělávání a služeb dětem ve škole
prostřednictvím realizace aktivit projektu.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000132

Popis realizace projektu OP JAK v rámci výzvy číslo 02_22_002 naleznete zde.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek