TŘÍDA NÁMOŘNÍCI


ms_banov

2.třída NÁMOŘNÍCI

Mateřská škola BÁNOV
Školní rok 2023/2024

Třídní učitelky:

  • paní učitelka Mgr. Polanská Šárka,
  • paní učitelka Sýkorová Eliška

 

 

 

 

 

 

1.

Bučková Eliška

14. Radochová Anna

2.

Čermáková Anna 15. Ryšávka Štěpán
3. Dulínková Tereza 16. Řezníček Maxim
4. Forro Natálie 17. Řezníček Tobias
5. Foukal Ondřej 18. Smetanová Kristina
6. Hanyš Tadeáš 19. Suchánková Nela
7. Chovanec Radim 20. Tománková Tereza
8.

Janíček Daniel

21. Trvajová Kristýna
9.

Kročil Jan

22. Volná Matilda
10. Lukášová Izabela
11. Luxová Melánie
12. Mahdal Filip
13. Malendová Nela

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci lnvestice č.2: Vybavení škoI digitálními technoIogiemi
z komponenty 3.1 lnovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky
k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií
a vybavení za účelem dálkového studia.

mšmt

PROJEKT - Šablony I v MŠ Bánov
byl spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2024

eu_msmt

Cíl projektu: Posílení kvalitního a dostupného vzdělávání a služeb dětem ve škole
prostřednictvím realizace aktivit projektu.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000132

Popis realizace projektu OP JAK v rámci výzvy číslo 02_22_002 naleznete zde.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek