TŘÍDA KAPITÁNI


ms_banov

4.třída KAPITÁNI

Mateřská škola BÁNOV
Školní rok 2023/2024

Třídní učitelky:

  • paní učitelka Mgr. Zálešáková Markéta, 
  • paní učitelka Staňková Kristýna

 

 

 

 

 

 

 

1.

Bartoš Marián

15. Mihola Radim

2.

Fabián Tomáš 16. Prná Ema
3. Halíková Laura 17. Pučková Linda
4. Haščák Ivo 18. Šimoníková Michaela
5. Hauerland Antonín 19. Šťavíková Viktorie
6. Hauerland Jakub 20. Štěpanovský Michal
7. Helebrand Samuel 21. Švehlíková Valentýna
8. Hradil Maxmilián 22. Tepalová Vanesa
9. Kmoníčková Bella 23. Vaňhara Jan
10. Kočica Jakub 24. Vašíčková Amálie
11. Kročilová Veronika 25. Velecká Zoe
12. Křapová Viktorie 26.

Vystrčil David

13. Mahdalová Elen 27. Zálešák Jonáš
14. Machalíková Ema 28. Zbudilová Alena

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci lnvestice č.2: Vybavení škoI digitálními technoIogiemi
z komponenty 3.1 lnovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky
k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií
a vybavení za účelem dálkového studia.

mšmt

PROJEKT - Šablony I v MŠ Bánov
byl spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2024

eu_msmt

Cíl projektu: Posílení kvalitního a dostupného vzdělávání a služeb dětem ve škole
prostřednictvím realizace aktivit projektu.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000132

Popis realizace projektu OP JAK v rámci výzvy číslo 02_22_002 naleznete zde.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek