Kontakty


MATEŘSKÁ ŠKOLA BÁNOV, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště

se sídlem MŠ Bánov č. 586, 687 54 Bánov

Identifikátor právnické osoby: 600 123 138

IČ: 75 022 222

ZŘIZOVATEL ŠKOLY – OBEC BÁNOV

Telefony:
Pevná linka: 572 646 000
Mobilní telefon – ředitelna:  739 351 955
Mobilní telefon – školní jídelna: 739 351 953

E-mail:

msbanov@uhedu.cz

PROJEKT - Šablony I v MŠ Bánov
byl spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2024

eu_msmt

Cíl projektu: Posílení kvalitního a dostupného vzdělávání a služeb dětem ve škole
prostřednictvím realizace aktivit projektu.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000132

Popis realizace projektu OP JAK v rámci výzvy číslo 02_22_002 naleznete zde.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek