ms_banov 3.třída KORMIDELNÍCI
Mateřská škola BÁNOV
Školní rok 2023/2024

Třídní učitelky:

  • paní učitelka Mgr. Horňáková Ludmila,
  • paní učitelka Švehlíková Zuzana

1.

Bobek Alex

13. Mahdalová Edita

2.

Čaplovič Jerguš

14. Paulíková Nikola
3. Hanyš Šimon 15. Popelka Matyáš
4. Hodulík Josef 16. Popelková Amálie
5. Horňák Patrik 17. Prný Mikuláš
6. Hradilová Beáta 18. Ramus Kira
7. Jančová Helena 19. Tašár Martin
8. Jankůj Matyáš 20. Vaňková Rozárie
9. Kobulych Veronika 21. Velecká Aneta
10. Kobulych Stanislav
11. Kočicová Zuzana
12. Mahdalová Anna

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci lnvestice č.2: Vybavení škoI digitálními technoIogiemi
z komponenty 3.1 lnovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky
k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií
a vybavení za účelem dálkového studia.

mšmt

PROJEKT - Šablony I v MŠ Bánov
byl spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2024

eu_msmt

Cíl projektu: Posílení kvalitního a dostupného vzdělávání a služeb dětem ve škole
prostřednictvím realizace aktivit projektu.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000132

Popis realizace projektu OP JAK v rámci výzvy číslo 02_22_002 naleznete zde.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek