3.třída KORMIDELNÍCI
Mateřská škola BÁNOV
Školní rok 2021/2022

Třídní učitelky: paní učitelka Mgr. Horňáková Ludmila, paní učitelka Hniličková Jana

1.

Bobek Alex

13. Paulíková Nikola

2.

Haščák Ivo

14. Prná Ema
3. Hauerland Antonín 15. Snopek Jindřich
4. Helebrand Samuel 16. Šimoníková Michaela
5. Hodulík Josef 17. Urbanec David
6. Horňák Patrik 18. Úředníčková Sofie
7. Hradil Maxmilián 19. Vacula Dominik
8. Kmoníčková Bella 20. Vaněk Jakub
9. Kopecká Vanessa Catherine 21. Vašíčková Amálie
10. Kročilová Veronika 22. Velecká Aneta
11. Mahdal Jan 23. Zbudilová Alena
12. Mahdalová Anna 24.

Zimková Liliana

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek