ms_banov 3.třída KORMIDELNÍCI
Mateřská škola BÁNOV
Školní rok 2023/2024

Třídní učitelky:

  • paní učitelka Mgr. Horňáková Ludmila,
  • paní učitelka Mgr. Polanská Šárka

1.

Bobek Alex

13. Popelková Amálie

2.

Čaplovič Jerguš

14. Prný Mikuláš
3. Hodulík Josef 15. Ramus Kira
4. Horňák Patrik 16. Řezníček Maxim
5. Hradilová Beáta 17. Tkachenko Dmitro
6. Jančová Helena 18. Vaňková Rozárie
7. Jankůj Matyáš 19. Velecká Aneta
8. Kočicová Zuzana
9. Mahdalová Anna
10. Mahdalová Edita
11. Paulíková Nikola
12. Popelka Matyáš

 

PROJEKT - Šablony I v MŠ Bánov
byl spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2024

eu_msmt

Cíl projektu: Posílení kvalitního a dostupného vzdělávání a služeb dětem ve škole
prostřednictvím realizace aktivit projektu.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000132

Popis realizace projektu OP JAK v rámci výzvy číslo 02_22_002 naleznete zde.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek