Dokumenty ke stažení

Stravovací řád 2023/2024

Upraveno: 29. 8. 2023| Typ: MS Word| Velikost: 33,5 kB| Soubor: Stravovací řád 2023/2024

Organizační struktura MŠ Bánov 2023/2024

Upraveno: 29. 8. 2023| Typ: PDF| Velikost: 269,12 kB| Soubor: Organizační struktura MŠ Bánov 2023/2024

ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Upraveno: 27. 3. 2024| Typ: MS Word| Velikost: 19,66 kB| Soubor: ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Kritéria k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole 2024/2025

Upraveno: 26. 3. 2024| Typ: MS Word| Velikost: 23,36 kB| Soubor: Kritéria k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole 2024/2025

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2024/2025

Upraveno: 26. 3. 2024| Typ: MS Word| Velikost: 158,34 kB| Soubor: Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2024/2025

Školní řád 2022/2023

Upraveno: 29. 8. 2022| Typ: MS Word| Velikost: 216 kB| Soubor: Školní řád 2022/2023

Úplata 2022/2023

Upraveno: 24. 8. 2022| Typ: MS Word| Velikost: 33,61 kB| Soubor: Úplata 2022/2023

Žádost o přijetí dítěte MŠ_CZ_UK

Upraveno: 19. 5. 2022| Typ: MS Word| Velikost: 27,26 kB| Soubor: Žádost o přijetí dítěte MŠ_CZ_UK

Elektronické zabezpečení dveří SAFY

Upraveno: 15. 9. 2020| Typ: PDF| Velikost: 1,77 MB| Soubor: Elektronické zabezpečení dveří SAFY

Zmocnění pro odvádění dítěte pověřenou osobou

Upraveno: 8. 1. 2019| Typ: MS Word| Velikost: 130,24 kB| Soubor: Zmocnění pro odvádění dítěte pověřenou osobou

Žádost o snížení úplaty

Upraveno: 8. 1. 2019| Typ: MS Word| Velikost: 21 kB| Soubor: Žádost o snížení úplaty

Žádost o prominutí úplaty

Upraveno: 8. 1. 2019| Typ: MS Word| Velikost: 25,5 kB| Soubor: Žádost o prominutí úplaty

Přihláška ke stravování

Upraveno: 8. 1. 2019| Typ: MS Word| Velikost: 73,79 kB| Soubor: Přihláška ke stravování

Potvrzení banky Úplata

Upraveno: 8. 1. 2019| Typ: MS Word| Velikost: 24,5 kB| Soubor: Potvrzení banky Úplata

Oznámení o individuálním vzdělávání

Upraveno: 8. 1. 2019| Typ: MS Word| Velikost: 38,5 kB| Soubor: Oznámení o individuálním vzdělávání

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci lnvestice č.2: Vybavení škoI digitálními technoIogiemi
z komponenty 3.1 lnovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky
k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií
a vybavení za účelem dálkového studia.

mšmt

PROJEKT - Šablony I v MŠ Bánov
byl spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2024

eu_msmt

Cíl projektu: Posílení kvalitního a dostupného vzdělávání a služeb dětem ve škole
prostřednictvím realizace aktivit projektu.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000132

Popis realizace projektu OP JAK v rámci výzvy číslo 02_22_002 naleznete zde.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek