AKTUÁLNÍ INFORMACE!!

Žádáme rodiče dětí, které nastupují do MŠ 1. června 2020, aby přinesly vyplněné a podepsané dané dokumenty.

Pokud zákonný zástupce nepředá v mateřské škole podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ….“(zde), které obsahuje rovněž informace o rizikových skupinách a POKYNY K NÁSTUPU DĚTÍ DO MŠ(zde), nebude vstup dítěte do mateřské školy umožněn.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek