DISTANČNÍ VÝUKA MŠ BÁNOV

DISTANČNÍ VÝUKA DUBEN 2021

dokument ke stažení zde

TŘÍDA:                       PLAVČÍCI

                                   NÁMOŘNÍCI

                                   KAPITÁNI

ČASOVÉ OBDOBÍ:   19. – 23.4. 2021

 

TÉMA:                     DEN ZEMĚ

CÍL:               Osvojit si elementární poznatky o své zemi a ochraně přírody

Milé děti, rádi bychom Vám připomněli den, který se slaví 22. dubna.

Tento den se slaví po celém světě a je to DEN ZEMĚ.

 den zeme.jpg

 

 

 

BÁSNIČKA:

NA ZEMI TEĎ SEDÍME,

ZA RUCE SE DRŽÍME.

POPŘEJEM SI DOBRÝ DEN

AŤ JE KAŽDÝ SPOKOJEN.

AŤ SE MÁME VŠICHI RÁDI,

JSME SKVĚLÝMI KAMARÁDI.

Vycházka do lesa - nemusíš splnit vše najednou :)

 

 les.jpg

les2.jpg

Pokus se o správné přiřazení stínu

 kytky.jpg

 

 

POHÁDKA O PRINCEZNĚ ZEMI

pohadka.jpg 

pohadka2.jpg

 

 mapa.jpg

 

 

 

TŘÍDĚNÍ ODPADU JE DŮLEŽITOU SOUČÁSTÍ ŽIVOTA NA ZEMI

 odpad.jpg

 

POHÁDKA K  TÉMATU

Prasátko Pepa (recyklace) – zde https://www.youtube.com/watch?v=ZmNDn5jgoAc

Aktivita s rodiči

Pobyt venku: Sběr odpadků
   – pomůcky: rukavice, taška
   – v rámci vycházky sbíráme odpadky, které následně roztřídíme do určitých kontejnerů

 

 

Škrtni, co je v řadě odlišné

 

lahev.png 

jabko.png

 

 

 

VÝTVARNÉ NÁMĚTY::

planeta.jpg

planeta2.png

 

OMALOVÁNKY – zde http://www.supercoloring.com/cs/omalovanky/tags/den-zeme

 

 

 

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci lnvestice č.2: Vybavení škoI digitálními technoIogiemi
z komponenty 3.1 lnovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky
k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií
a vybavení za účelem dálkového studia.

mšmt

PROJEKT - Šablony I v MŠ Bánov
byl spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2024

eu_msmt

Cíl projektu: Posílení kvalitního a dostupného vzdělávání a služeb dětem ve škole
prostřednictvím realizace aktivit projektu.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000132

Popis realizace projektu OP JAK v rámci výzvy číslo 02_22_002 naleznete zde.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek