DISTANČNÍ VÝUKA ČERVEN 2021

Dokument ke stažení zde

TŘÍDA:                       PLAVČÍCI

                                   NÁMOŘNÍCI

                                   KAPITÁNI

ČASOVÉ OBDOBÍ:      7.6. – 11.6. 2021

TÉMA:                      HALÍ, HALÓ, INDIÁNI JDOU  

CÍL:                      Seznámit děti s kulturou jiných národů

 indiani.jpg

 

 

 

 

NAUČTE SE Z NĚKTERÝCH INDIÁNSKÝCH BÁSNÍČEK J

 basen1.jpg

 

 

INDIÁNSKÁ PÍSNIČKA

pisen1.jpg 

 

 

 

ÚKOLY PRO STARŠÍ DĚTI

 

 ukol1.png

 

 ukol2.jpg

 

 

 

SPOČÍTEJ PŘEDMĚTY A TEČKAMI VYZNAČ POČET

 ukol3.jpg

 

 

 

ÚKOL PRO MLADŠÍ DĚTI - BLUDIŠTĚ

bludiště.jpg

INDIÁNSKÁ HLAVA – GRAFOMOTORIKA (MLADŠÍ I STARŠÍ DĚTI)

(SPOJ VŠECHNY PRERUŠOVANÉ ČÁRY)

celenka.jpg

VYBARVI INDIÁSNKÝ TOTEM DLE SVÉ FANTAZIE (MLADŠÍ I STARŠÍ DĚTI)

 

totem.png 

 

 

 

ZACVIČTE SI S MÍŠOU

Malí indiáni - https://www.youtube.com/watch?v=ExvvoIBvTI8

 

VYBER SI INDIÁNSKOU POHÁDKA

Bob & Bobek (Mezi indiány) - https://www.youtube.com/watch?v=618YBoT0O30

 

 

VYTVOŘTE SI INDIÁNSKOU ČELENKU - https://www.youtube.com/watch?v=njtrPWh5PA8

 celenka2.jpg

UVAŘTE S MAMINKOU INDIÁNSKÉ JÍDLO  - https://www.recepty.eu/recepty+indi%C3%A1nsk%C3%A9

 

OMALOVÁNKY K TÉMATU - http://www.omalovanky-zde.cz/indiani_omalovanky.php

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci lnvestice č.2: Vybavení škoI digitálními technoIogiemi
z komponenty 3.1 lnovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky
k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií
a vybavení za účelem dálkového studia.

mšmt

PROJEKT - Šablony I v MŠ Bánov
byl spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2024

eu_msmt

Cíl projektu: Posílení kvalitního a dostupného vzdělávání a služeb dětem ve škole
prostřednictvím realizace aktivit projektu.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000132

Popis realizace projektu OP JAK v rámci výzvy číslo 02_22_002 naleznete zde.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek