Důležité informace k zápisu dětí do MŠ Bánov 2020/2021

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

ze dne 03. 04. 2020

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

MŠMT vydává v souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 tato opatření k organizaci zápisů do mateřských škol (celý text naleznete zde)

 

Zápis se bude organizovat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole.

Možnosti podání žádosti o přijetí:

1.       Datovou schránkou na adresu datové schránky MATEŘSKÁ ŠKOLA BÁNOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ, ID datové schránky školy: jnsknbp

2.       Emailem s elektronickým podpisem (nestačí prostý mail).

3.       Poštou.

4.       V krajním případě dle konkrétní situace po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy (739 351 955) osobním podáním ve škole.

5.       Termín pro doručení přihlášek je stanoven

od 02. 05. 2020 nejpozději do 16. 05. 2020.

 

Součástí žádosti musí být:

1.       Prostá kopie rodného listu dítěte.

2.       Čestné prohlášení o očkování (formulář naleznete zde).

3.       Prostá kopie očkovacího průkazu.

NENAVŠTĚVUJTE OSOBNĚ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE!!!

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Dětský očkovací kalendář naleznete zde.

 

V případě, že již máte žádost od lékaře potvrzenou, stačí ji doručit společně s kopií rodného listu.

 

Podle způsobu doručení Vaší žádostí Vám bude po 16. květnu 2020 doručen tiskopis s přidělením registračního čísla Vašeho dítěte. Pod tímto registračním číslem bude do 30ti dnů na našich webových stránkách zveřejněno rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021. Rozhodnutí o nepřijetí Vám budou doručeny poštou s obálkou označenou červeným pruhem.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit přímo na ředitelku školy!

 739 351 955

Související dokumenty:

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci lnvestice č.2: Vybavení škoI digitálními technoIogiemi
z komponenty 3.1 lnovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky
k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií
a vybavení za účelem dálkového studia.

mšmt

PROJEKT - Šablony I v MŠ Bánov
byl spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2024

eu_msmt

Cíl projektu: Posílení kvalitního a dostupného vzdělávání a služeb dětem ve škole
prostřednictvím realizace aktivit projektu.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000132

Popis realizace projektu OP JAK v rámci výzvy číslo 02_22_002 naleznete zde.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek