INFORMACE Z  MŠ

 

Mateřská škola Bánov postupuje v souladu s nařízením Vlády ČR, pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Krajské hygienické stanice Zlínského kraje.

Z nařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne 10. 5. 2021 byly všechny mateřské školy otevřeny v běžném režimu bez testování dětí.

Dne 26. 5. 2021 Mateřská škola Bánov (dále jen MŠ Bánov) obdržela informaci z Krajské hygienické stanice Zlínského kraje (dále jen KHS Zlínského kraje) o výskytu pozitivního dítěte v naší mateřské škole. Z toho důvodu byla ode dne 27. 5. 2021 uzavřena III. třída KAPITÁNŮ.

Dne 29. 5. 2021 vydala KHS Zlínského kraje pro MŠ Bánov ROZHODNUTÍ O MIMOŘÁDNÉM OPATŘENÍ PŘI EPIDEMII, kterým uzavírá mateřskou školu v celém provozu, a to až do rozhodnutí o ukončení tohoto mimořádného opatření.

Za dodržování nařízené karantény a izolace dětí zodpovídají rodiče, nikoliv mateřská škola!

Prioritou naší mateřské školy je chránit zdraví všech dětí a nevystavovat je riziku nákazy infekčních chorob.

 

 

 

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci lnvestice č.2: Vybavení škoI digitálními technoIogiemi
z komponenty 3.1 lnovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky
k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií
a vybavení za účelem dálkového studia.

mšmt

PROJEKT - Šablony I v MŠ Bánov
byl spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2024

eu_msmt

Cíl projektu: Posílení kvalitního a dostupného vzdělávání a služeb dětem ve škole
prostřednictvím realizace aktivit projektu.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000132

Popis realizace projektu OP JAK v rámci výzvy číslo 02_22_002 naleznete zde.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek