• RANNÍ OMLOUVÁNÍ DĚTÍ: do 7:00 na www.strava.cz a do 8:00 paní učitelce na tel. 572 646 000 nebo osobně den předem
      • ZMĚNA V ČASE VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ PO OBĚDĚ: 11:45 - 12:00
      • VYBÍRÁ SE ČÁSTKA 400 Kč NA KULTURNÍ AKCE
      • VE ČTVRTEK 15.9. SE DOPOLEDNE BUDEME LOUČIT S VLAŠTOVKAMI A ČÁPEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek