INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

od 1. 10. 2021 dojde k navýšení platby za stravné. Prosíme rodiče, aby si navýšili finanční limity na INKASU

  • děti  3-6 leté měsíčně  1.100,- Kč
  • děti  7 leté  měsíčně  1.200,- Kč

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek