Kalendář akcí školy 2014/2015

ZÁŘÍ 2014

15.09.2014                    Vycházka k novým dřevěným sochám  Česnekářka, Hrad,  Kohút

III. tř.

18.09.2014                    Jablíčkový den – lisování jablíček, výroba moštu, ochutnávka dětmi.

Společná akce rodičů a dětí stanoviště s úkoly, soutěže, ochutnávka

moštu, sladkého pečiva a dobrot z jablíček, předávání receptů z jablek

ŘÍJEN 2014

02.10.2014                    Zakoupení  křečků džungarských a šneka arachatina africká I. + II.tř.

15.10.2014                   „Zajíčkův zoubek“  - divadelní představení – divadlo Horáková

Hodonín

15.10.2014                   Uspávání ježečků z přírodnin na školní zahradě - „Ježek už jde spát“

LISTOPAD 2014

02.11.2014                  Vycházka k pomníku padlých vojáků – Bublík ,  Janča  u kostela III.tř.

04.11.2014                 „ Drakiáda“ – pouštění vlastnoručně vyrobených dráčků na travnaté

ploše nad fotbalovým hřištěm

14.11.2014                  KD  Uherský Brod – divadelní  představení  „Veselá pouť“

19.11.2014                  Návštěva v I.tř. a školní družině v ZŠ Bánov - III.tř.

Beseda s myslivcem  p.Hauerland- trofeje, oblečení, zážitky – II.tř.

20.11.2014                  Beseda s myslivcem p.Zálešák – ukázka daňka skvrnitého -II.tř.

24.11.2014                  Zdravotnické školení v Suché Lozi

PROSINEC 2014

2.12.2014                   Divadlo Šikulka v MŠ – 3 pohádky

v  Chlubilka a nejkrásnější dárek

v  Jak se prasátko naučilo chovat

v  O princezně Adélce

3.12.2014                  Vystoupení   I.tř.Plavčíci  s vánočním pásmem na DCHB Bánov

4.12.2014                 Vystoupení  III.tř. při  rozsvěcování vánočního stromu s čertovským

pásmem

11.12.2014               dopoledne ,,Štědrý den v MŠ  - spojený s nadílkou

odpoledne ,,Tvořivé vánoční dílničky“ –  společná akce rodičů a dětí

LEDEN 2015

07.01.2015             Návštěva kostela sv.Martina - besedování s p.farářem, prohlídka

Betléma, úcta k tradicím – celá MŠ

26.01.2015             Návštěva v 1.třídě v ZŠ - Kapitáni

29.01.2015             Zápis dětí do 1.třídy v ZŠ Bánov - Kapitáni

ÚNOR 2015

13.02.2015              Fašanková obchůzka  obcí

18.02.2015              Kouzelník WALDINI v MŠ

27.02.2015              Plavecký výcvik v Aqua centru Delfín v Uherském Brodě – zahájení

BŘEZEN 2015

02.03.2015                 Divadlo „Červená Karkulka“ – představení žáků základní školy

05.03.2015                 Trofeje a ptáčci – beseda s p. Hauerlandem - Kapitáni

16.03.2015                 Slovácké divadlo v ZŠ – představení ,,Šašek Franta a klaun Pepe“

18.03.2015                 Návštěva knihovny v Bánově

22.03.2015                 Vystoupení  ,,letařek“  s pásmem  v obřadní síni OÚ

23.03.2015                 Vystoupení  s Novým letem na DCHB  - Námořnice

24.03.2015                  Zpívánky ZOO- hudební pořad

26.03.2015                  Sluníčkový den v MŠ – podpora nadace ,,Rozum a cit“

společné odpoledne rodičů a dětí

DUBEN 2015

12.04.2015                ,,Mraveneček“  – výukový program v MŠ

23.04.2015                 návštěva HVĚZDÁRNY V Uherském Brodě

30.04.2015                 zdobení zahrady barevnými mašličkami – vítání MÁJE

KVĚTEN 2015

12.05.2015                   Den matek u Námořníků – tř.besídka pro maminky

13.05.2015                   Den matek u Plavčíků – tř.besídka pro maminky

14.05.2015                   Den matek u Kapitánů – tř. besídka pro maminky

21.05.2015                   Školní  výlet – přístaviště U JEZU Hodonín -,,Pirátská plavba“,

jízda vláčkem, návštěva ZOO

27.05.2015                  Plavecká soutěž –Žabka Žofka –Kapitáni – Aquacentrum Delfín

Uh. Brod

28.05.2015 Divadlo ZŠ v MŠ – pohádky dětí z 1.tříd

ČERVEN 20105

01.06.2015                   Den dětí s hasiči u Sportovní haly  a hledání pokladu s plněnými úkoly

02.06.2015                   Fotografování tříd na ŠZ

11.06.2015                   Skřítek Vítek -  divadlo Hodonín Horáková

11.06.2015                   Spaní předškoláků v MŠ – s výletem do UH.Brodu,

návštěvou dopravního  hřiště + pobytem na šk.zahradě MŠ Primátora

Hájka + cukrárnou  „Miriams café“ + vycházka nočním Bánovem s

baterkami + návštěva Bílé paní v MŠ + spaní v MŠ

12.06.2015 Pasování předškoláků na školáky– loučení Kapitánů – dramatizace

pohádky „O Budulínkovi“ , taneční vystoupení, společné fotografování

23. 06.2015                 Návštěva ze Skotska – prohlídka národního kroje

29. 06. 2015                Zmrzlina u p. Gazdíkové

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci lnvestice č.2: Vybavení škoI digitálními technoIogiemi
z komponenty 3.1 lnovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky
k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií
a vybavení za účelem dálkového studia.

mšmt

PROJEKT - Šablony I v MŠ Bánov
byl spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2024

eu_msmt

Cíl projektu: Posílení kvalitního a dostupného vzdělávání a služeb dětem ve škole
prostřednictvím realizace aktivit projektu.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000132

Popis realizace projektu OP JAK v rámci výzvy číslo 02_22_002 naleznete zde.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek