KALENDÁŘ  AKCÍ  ŠKOLY - Školní rok  2017 - 2018

ZÁŘÍ 2017

 

04.09.2017  Otvírání želvária s Helenkou a Donatellem – spolupráce s rodiči

p. Černá- chystání kamínků, větví, stanoviště, povídání  o péči a krmení, zpěv písně pro ,,Želvičky“ s akordeonem

12.09.2017  Divadlo Horáková Hodonín v MŠ ,,Loupežník a Třeštipírko“

27.09.2017  ,,Švestková slavnost“ – tanečky, písničky, hry  motivované švestkami

Ochutnávka dobrot a výrobků ze švestek - plnění úkolů

ŘÍJEN 2017

 

04.10.2017  ,,Babičky čtou dětem“ – spolupráce - Kapitáni na návštěvě v knihovně

09.10.2017  Hudebně – rytmická show   - pořad s písničkami  v MŠ

16-20.10.2017  Týdenní projekt ,,Dýňové strašení“ - tvoření  z dýní na různý způsob

19.10.2017  Péče o naši zahradu – shrabování listí, pytlování – společná akce výroba Maxipavouka a Podzimačky-z přírodních materiálů

25.10.2017 Uspávání  želví  rodinky – Donatella a Helenky -  na šk.  zahradě, společná aktivita, zpěv naší písničky, odnos do sklepa

 

LISTOPAD 2017

 

15.11.2017  ,,Písnička je lék“ – hudební pořad

20.11.2017  Drakiáda  v prostoru školní zahrady

22.11.2017  Návštěva předškoláků v 1.třídě

23.11.2017  Beseda a prohlídka trofejí   u myslivce p. Zálešáka – II. tř. Námořníci

 

PROSINEC 2017

 

01.12.2017  Vystoupení   III. tř. Kapitáni  při rozsvěcování vánočního stromu  s vánočním pásmem

05.12.2017  Mikulášská  nadílka pana starosty a místostarosty

05.12.2017  Mikulášská nadílka v mateřské škole

08.12.2017  Návštěva na DCHB – krátký vánoční program s dárečky pro seniory

12.12.2017  Vánoční vystoupení pro seniory v sále ZŠ  - Kapitáni

13.12.2017  dopoledne ,,Štědrý den v MŠ  -spojený s nadílkou

odpoledne ,,Tvořivé vánoční dílničky – společná akce rodičů a dětí

 

LEDEN 2018

 

03.01.2018  Návštěva kostela sv. Martina v Bánově – besedování s p.  farářem, zpěv písní, prohlídka klasického i slámového betlému u fary

15.01.2018  ,,Kouzelník Šulaj v MŠ“

 

ÚNOR 2018

09.02.2018  Fašanková obchůzka  obcí   – tradiční masopustní průvod v maskách za doprovodu harmoniky a ozembuchu  s programem tanců a zpěvu

 

BŘEZEN 2018

 

09.03.2018  Návštěva knihovny v Bánově    - Plavčíci, Námořníci, Kapitáni

18.03.2018  Vystoupení s pásmem ,,Nové  leto“ v obřadní síni OÚ – krojovaná děvčátka

20.03.2018  Pálení  Moreny – symbolické ukončení zimy – spolupráce se ZŠ na ŠZ

21.03.2018  Návštěva Kapitánů v ZŠ – prohlídka školní družiny, seznámení s p. družinářkou

27.03.2018  Den učitelů – posezení se zaměstnanci současnými i bývalými

 

DUBEN 2018

 

03.04.2018  Zápis do 1.tříd  ZŠ – třída Kapitánů – předškoláků

05.04.2018  Výukový program DDM ,,Hrátky s bubínkem“ – všechny třídy - tématem indiánů

11.04.2018  Sluníčkový den v MŠ – podpora nadace ,,Rozum a cit“

Společné odpoledne rodičů a dětí  na podtéma: ,,Ten umí to a ten zas tohle“

25.04.2018  ,,O zakleté  kočičce“ – divadlo Hodonín Horáková

 

KVĚTEN 2018

 

03.05.2018  Zápis dětí do MŠ

10.05.2018  ,,Den matek“ – pohádková tématika v plnění úkolů na stanovištích u Pata a Mata, Boba a  Bobka, Červené Karkulky a vlka, Čarodějnice ..apd

- společné přání maminkám s tanečkem ,básničkami a  písničkou

13.05.2018  Návštěva DCHB – přání maminkám – předškoláci s básničkou, písničkou, dárky – pro babičky

18.05.2018  Školní výlet ,,Velehrad  – Modrá“ – návštěva Terária, Živé vody  a Archeoskanzenu

24.05.2018  Fotografování  dětí a zaměstnanců školy

31.05.2018  Návštěva u včelaře – p.Procházky   spolupráce s rodiči

Výukový program o včeličkách  _Kapitáni-předškoláci

 

ČERVEN 2018

 

01.06.2018  Den dětí na školní zahradě s diskotékou, foukáním bublin, tanečky a zmrzlinou

05.06.2018  Cvičný požární poplach v MŠ – ukázka přímého zásahu hasičského sboru

11.06.2018  První koupání v bazénku na školní zahradě

21.06.2018  Noc v MŠ – spaní předškoláků

-výukový program ,,Ryby, rybáři, přehrada“ +  návštěva Bílé paní

22.06.2018  Pasování předškoláků + loučení s dětmi

26.06.2018  Dopravní hřiště v Uh.Brodě   - tř.Kapitánů – předškoláků

27.06.2018  Poslední zvonění Kapitánů – loučení s dětmi ve třídách

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci lnvestice č.2: Vybavení škoI digitálními technoIogiemi
z komponenty 3.1 lnovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky
k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií
a vybavení za účelem dálkového studia.

mšmt

PROJEKT - Šablony I v MŠ Bánov
byl spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2024

eu_msmt

Cíl projektu: Posílení kvalitního a dostupného vzdělávání a služeb dětem ve škole
prostřednictvím realizace aktivit projektu.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000132

Popis realizace projektu OP JAK v rámci výzvy číslo 02_22_002 naleznete zde.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek