KALENDÁŘ  AKCÍ  ŠKOLY - Školní rok  2018 - 2019

 

ZÁŘÍ 2018

19.09.2018                  Výukový program ,,Živá zahrada“ – Kapitáni Hostětín

24.09.2018                  Rozloučení s vlaštovkami a čápem – zazpívání , proletění a plnění úkolú

                                   S vlaštovkami, žabkami a čápem      na školní zahradě a v jejím okolí         

                 

ŘÍJEN 2018

10.10.2018                  Péče o naši zahradu – výroba Podzimačky – z přírodních materiálů

12.10.2018                  Shrabování listí , péče o zahradu – Maxipavouk  z listí

24.10.2018                  Uspávání  želví  rodinky – Donatella a Helenky -  na šk.  zahradě, společná

                                   aktivita ,zpěv naší  písničky , odnos do sklepa               

25.10.2018                  Den otevřených dveří – spojený s oslavou ke 40. výročí vzniku nové MŠ

                                   - kulturní program, výstava prací dětí, fotogalerie    

 

LISTOPAD 2018

06.11.2018                  Divadelní představení na DK Uh. Brod   ,,Dášenka čili život štěněte“

14.11.2018                  Zdravotní školení všech zaměstnanců v prostorách MŠ

15.11.2018                  Drakiáda  v prostoru školní zahrady 

30.11.2018                   Vystoupení   III. tř. Kapitáni  při rozsvěcování vánočního stromu  

                                      s vánočním  pásmem  

                         

PROSINEC 2018

05.12.2018                Mikulášská  nadílka pana starosty a místostarosty

05.12.2018                Mikuláš se svou družinou  v mateřské škole – tradiční nadílka

10.12.2018                Kouzelné Vánoce – výukový program    Hostětín  III.tř.Kapitáni

11.12.2018                Dopoledne ,,Štědrý den v MŠ  -spojený s nadílkou

                                 Odpoledne ,,Tvořivé vánoční dílničky –společná akce rodičů a dětí

12.12.2018                Vánoční vystoupení s koledami   III,tr.Kapitánů  na DCHB Bánov – tradice,

                                 úcta k seniorům

13.12.2018                Návštěva sv.Lucie v MŠ

20.12.2018                Návštěva ZŠ – spolupráce ZŠ  a MŠ  Scénické  čtení – ,,Alenka v říši divů‘‘

                                 III.tř.Kapitáni    

      

LEDEN 2019

04.01.2019                Návštěva kostela sv. Martina v Bánově – besedování s p.  farářem,

                                 zpěv koled, prohlídka klasického i slámového betlému u fary

30.01.2019                Zájezdové divadlo Zlín Truhlík a Truhlička v MŠ  ,,Stolování“

ÚNOR 2019    

06.02.2019                Beseda s myslivcem panem Pavlíčkem – povídání a praktická ukázka trofejí

13.02.2019                Vycházka Kapitánů ke krmelci – péče o zvěř v zimě                            

22.02.2019                 Fašanková obchůzka  obcí   – tradiční masopustní průvod v maskách

                                   za doprovodu harmoniky a ozembuchu  s programem tanců a zpěvu

BŘEZEN 2019

08.03.2019                 Divadlo Hodonín –Horáková  v MŠ  ,,Krteček a prasátko“

13.03.2019                  Březen- měsíc knihy - Návštěva knihovny v Bánově   , beseda s p. knihovnicí

                                    - Plavčíci, Námořníci, Kapitáni

20.03.2019                 Návštěva Kapitánů III.tř. v 1.třídě a školní družině

21.03.2019                 Sluníčkový den v MŠ – podpora nadace ,,Rozum a cit“

                                   Společné odpoledne rodičů a dětí  na podtéma: ,,Putování za ptáčky“

28.03.2019                 Výukový program DDM Šikula Uherské Hradiště                                  

                                  ,,Příhody Žabky Trnky“  - Voda                              

28.03.2019                 Den učitelů – přátelské posezení se zaměstnanci současnými i bývalými

                                 v restauraci u Bujáků

 

DUBEN 2019

04.04.2019                 Zápis do 1.tříd  ZŠ – třída Kapitánů – předškoláků

07.04.2019                 Vystoupení s pásmem ,,Nové  leto“ v obřadní síni OÚ – krojovaná děvčátka  

08.04.2019                 Pálení  Moreny – symbolické ukončení zimy – spolupráce se ZŠ na ŠZ

12.04.2019                 Červená Karkulka  3 x jinak – divadlo žáků ZŠ  - spolupráce  ZŠ a  MŠ

24.04.2019                 Hudební vystoupení Pavla Nováka ,,Zvyky, obyčeje, tradice“ – DK Uh.Brod

25.04.2019                 Vítání želviček ,,Helenky a Donatella“  po zimě –s písničkami u želvária

 

KVĚTEN 2019

02.05.2019                 Zápis dětí do MŠ

17.05.2019                 Školní výlet ,,Pirátská plavba po Baťově kanálu s ma hledání pokladu

                                   + ZOO Hodonín“

22.05.2019                  Fotografování  tříd – Foto Kastner

26.05.2019                  Soutěž ,,Sokolská všestranost“ – 1.místo Viktorie  Hrbáčová, 2.místo

                                   Vincent Vystrčil, 3.místo  Sára Pětníková – kategorie předškoláků

29.05.2019                 ,,Žabka Žofka“ – plavecká soutěž Aquapark Delfín Uh.Brod _ Kapitáni     

30.05. 2019                 Dopravní hřiště v Uherském Brodě – Kapitáni III.tř.- výlet

31.05.2019                  Den dětí na školní zahradě s diskotékou, maskami,  tanečky a ledňáčky          

                                  

 

ČERVEN 2019

03.06.2019                 Skákací hrad  v MŠ  - mikroregion Východní Slovácko – spolupráce s obcí

20.06.2019                ,,Skřítek Vítek“ – divadlo Horáková Hodonín v MŠ

20.06.2019                Zmrzlinka u Bujáků  - tradiční vycházka ke konci šk.roku

20.06.2019               ,,Po stopách historie obce“ – putování za historií- Komora, Sýpka, Hrad, Tři

                                  kříže, Pomník padlých českých i rumunských vojáků + symboly obce

20.06.2019                Noc v MŠ – noční výprava  + spaní předškoláků

21.06.2019                Pasování předškoláků + loučení s dětmi

27.06.2019                Poslední zmrzlina s Kapitány – předškoláky

27.06.2019                Veselé rozloučení s  p. uč. Darkou - ,,5 skoků do důchodu“

        

 

         

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci lnvestice č.2: Vybavení škoI digitálními technoIogiemi
z komponenty 3.1 lnovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky
k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií
a vybavení za účelem dálkového studia.

mšmt

PROJEKT - Šablony I v MŠ Bánov
byl spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2024

eu_msmt

Cíl projektu: Posílení kvalitního a dostupného vzdělávání a služeb dětem ve škole
prostřednictvím realizace aktivit projektu.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000132

Popis realizace projektu OP JAK v rámci výzvy číslo 02_22_002 naleznete zde.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek