KALENDÁŘ  AKCÍ  ŠKOLY - školní rok  2019- 2020

 

ZÁŘÍ 2019

19.09.2019                Rozloučení s vlaštovkami a čápem – zazpívání , proletění a plnění úkolů

                                    s vlaštovkami  a čápem   na školní zahradě a v jejím okolí     

                 

ŘÍJEN 2019

09.10.2019                 Ekologický výukový program  ,,Piju mošty, což ty ?“          

14.10.2019                 Divadlo Horáková Hodonín v MŠ  ,,Krtek a kolo“  

15.10.2019                 Péče o naši zahradu – výroba podzimačky Žofinky– z přírodních materiálů

17.10.2019                 Shrabování listí , péče o zahradu – maxipavouk Alfons  z listí

18.10.2019                 Výroba stonožky Cecilky – omotání větviček, pytlování, lepení

31.10.2019                 Uspávání  želvičky Helenky, přenos do zimoviště  -  na šk.  zahradě,

                                   společná aktivita , zpěv naší  písničky , odnos do sklepa               

LISTOPAD 2019

01.11.2019                 Uctění památky zesnulých – zapálení svíček u hrobu rum. vojáků

20.11.2019                 Divadelní představení na DK Uh. Brod   ,,Maková panenka“

22.11.2019                 Drakiáda  v prostoru školní zahrady – ukázky dráčků, zpěv, let

29.11.2019                 Vystoupení   III. tř. Kapitáni  při rozsvěcování vánočního stromu 

                                   s vánočním  pásmem      ,, Čertíci a vločky“.

                         

PROSINEC 2019

04.12.2019                 Adventní čas, už je tu zas – Rochus Uh. Hradiště

05.12.2019                 Mikuláš , andílek a čertíci   v mateřské škole – tradiční nadílka

06.12.2019                 Mikulášská  nadílka pana starosty a místostarosty

06.12.2019                 Vánoční vystoupení s koledami   III,tř.Kapitánů  na DCHB Bánov – tradice,

                                   úcta k seniorům ,,Čertíci a vločky“

11.12.2019                 Dopoledne ,,Štědrý den v MŠ“  - spojený s nadílkou

                                   Odpoledne ,,Tvořivé vánoční dílničky“ – společná akce rodičů a dětí

13.12.2019                 Návštěva sv. Lucie v MŠ

19.12.2019                 Prohlídka dřevěných vyřezávaných jesliček – Betlému –před domem u

                                   Guryčů

20.12.2019                 Výstava panenek v Obřadní síni  OÚ-  II. tř. Námořníci

      

LEDEN 2020

06.01.2020               Návštěva kostela sv. Martina v Bánově – besedování s p.  farářem,

                                 zpěv koled, prohlídka klasického i slámového betlému u fary

21.01.2020               Interaktivní výstava v Uh. Brodě  ,,Pat a Mat“ – areál Panský dům

 

ÚNOR 2020    

14.02.2020             Vycházka Kapitánů ke krmelci – péče o zvěř v zimě       

14.02.2020              Exkurze – čistička odpadních vod –prohlídka, význam,

                                 I.+II. tř. Plavčíci  a Námořníci               

20.02.2020              Fašanková obchůzka  obcí   ,,Fašanku, fašanku, už je ťa namále“

                               – tradiční masopustní průvod v maskách  za doprovodu harmoniky

                                a ozembuchu  s programem tanců a zpěvu

21.02.2020            ,, Příhody žabky Kapky“ – Kapka a putování vody – výukový program

                                 Přírodovědné centrum při DDM  - Trnka Uh. Hradiště 

28.02.2020              Návštěva čističky odpadních vod – III .tř. Kapitáni

BŘEZEN 2020

11.03.2020               Divadlo Hodonín –Horáková  v MŠ  ,,Indiánská pohádka“

                                  

 

DUBEN 2020

Nouzový stav      –     EPIDEMIE COVID -19      MŠ UZAVŘENA

 

KVĚTEN 2020

Nouzový stav      –     EPIDEMIE COVID -19      MŠ UZAVŘENA 

                                            

ČERVEN 2020

01.06.2020                 Den dětí na školní zahradě s diskotékou, foukáním bublin, hry

                                   s nafukovacími balónky,  tanečky a ledňáčky          

11.06.2020                ,,Kašpárek a Kalupinka“ Hofmanovo divadlo UH  na zahradě MŠ

11.06.2020                Pasování předškoláků Kapitánů na školáky – na zahradě MŠ

12.06.2020                Posezení současných i minulých zaměstnanců MŠ ke Dni učitelů

                                 -  v prostorách MŠ – prohlídka prostor MŠ, malé dárečky , občerstvení

16.062020                 Život v zahradním jezírku – návštěva u p. Beníčkové - prohlídka, povídání,

26.06.2020                Melounová dobrůtka – tradiční zmrzlinka trošku jinak – na paličce,

                                  na školní zahradě

 

        

 

         

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci lnvestice č.2: Vybavení škoI digitálními technoIogiemi
z komponenty 3.1 lnovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky
k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií
a vybavení za účelem dálkového studia.

mšmt

PROJEKT - Šablony I v MŠ Bánov
byl spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2024

eu_msmt

Cíl projektu: Posílení kvalitního a dostupného vzdělávání a služeb dětem ve škole
prostřednictvím realizace aktivit projektu.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000132

Popis realizace projektu OP JAK v rámci výzvy číslo 02_22_002 naleznete zde.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek