FÁZE OTEVÍRÁNÍ ŠKOL A REŽIMOVÝCH OPATŘENÍ

 

Tabulku MŠMT naleznete zde.

 

1. Do mateřské školy dochází pouze děti:

které plní povinné školní vzdělávání (od 01. 09. 2021 nastupují do ZŠ nebo mají v tomto školním roce odklad povinné školní docházky).

a

děti integrovaného záchranného systému ve věku od 2 do 5 let, které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání.

2. Všichni zaměstnanci školy mají po celou dobu respirátor.

3.  Děti i zaměstnanci školy se 2x týdně testují antigenními testy (máme dodány testy na výtěr z kraje nosu) a o testování se vedou záznamy. Při příchodu do MŠ dítě otestujeme. Zákonný zástupce vyčká na výsledek testu viz dokument: (zde)

4. Ve třídě může být maximálně 15 dětí (máme 20 předškolních dětí) skupiny se nemohou spojovat

5.  Děti, které se do MŠ budou vracet, si přinesou zpět pracovní sešity.

 

 

 

Těšíme se na Vás a věříme, že společně všechno zvládneme.

 

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek