PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

 

billionphotos-1877853.png

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ OD 01. 07. 2020 DO 10. 7. 2020

 

MŠ UZAVŘENA OD 13. 07. 2020 DO 14. 08. 2020

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ OD 17. 08. 2020 DO 31. 08. 2020

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek