PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY BÁNOV

 

OTEVŘENA OD 1. 07. 2021  DO 16. 07. 2021

 

OD 19. 07. 2021 DO 30. 07. 2021 JE PRO ZAMĚSTNANÉ RODIČE MOŽNOST PŘIHLÁSIT DĚTI DO MŠ SUCHÁ LOZ

přihláška (zde)

k přihlášce je nutné doložit evidenční list dítěte, který si rodiče vyzvednou ve své kmenové mateřské škole. Bližší informace u ředitelky školy. (mob.776 646 856)

 

UZAVŘENA OD 19. 07. 2021 DO 20. 08. 2021

 

OTEVŘENA OD 23. 08. 2021

 

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 BUDE ZAHÁJEN VE STŘEDU 1. ZÁŘÍ 2021

 

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek