PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY BÁNOV

 

OTEVŘENA OD 1. 07. 2021  DO 16. 07. 2021

 

OD 19. 07. 2021 DO 30. 07. 2021 JE PRO ZAMĚSTNANÉ RODIČE MOŽNOST PŘIHLÁSIT DĚTI DO MŠ SUCHÁ LOZ

přihláška (zde)

k přihlášce je nutné doložit evidenční list dítěte, který si rodiče vyzvednou ve své kmenové mateřské škole. Bližší informace u ředitelky školy. (mob.776 646 856)

 

UZAVŘENA OD 19. 07. 2021 DO 20. 08. 2021

 

OTEVŘENA OD 23. 08. 2021

 

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 BUDE ZAHÁJEN VE STŘEDU 1. ZÁŘÍ 2021

 

 

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci lnvestice č.2: Vybavení škoI digitálními technoIogiemi
z komponenty 3.1 lnovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky
k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií
a vybavení za účelem dálkového studia.

mšmt

PROJEKT - Šablony I v MŠ Bánov
byl spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2024

eu_msmt

Cíl projektu: Posílení kvalitního a dostupného vzdělávání a služeb dětem ve škole
prostřednictvím realizace aktivit projektu.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000132

Popis realizace projektu OP JAK v rámci výzvy číslo 02_22_002 naleznete zde.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek