PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY BÁNOV V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

od 01. 07. 2022 do 18. 07. 2022 MŠ UZAVŘENA (pro pracující rodiče možnost přihlášení dětí do MŠ Suchá Loz)
od 19. 07. 2022 do 01. 08. 2022 MŠ OTEVŘENA (pro pracující rodiče ze Suché Loze možnost přihlášení dětí do MŠ Bánov)
od 02. 08. 2022 do 19. 08. 2022 MŠ UZAVŘENA
od 22. 08. 2022 do 31. 08. 2022 MŠ OTEVŘENA

PROJEKT - Šablony I v MŠ Bánov
byl spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2024

eu_msmt

Cíl projektu: Posílení kvalitního a dostupného vzdělávání a služeb dětem ve škole
prostřednictvím realizace aktivit projektu.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000132

Popis realizace projektu OP JAK v rámci výzvy číslo 02_22_002 naleznete zde.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek