SLUNÍČKOVÝ DEN

Nadační fond ROZUM A CIT pomáhá  opuštěným dětem a podporuje náhradní rodiny.

Motto: „Rozum nás přivede k  úspěchu, cit k člověku“
Hlavním cílem „SLUNÍČKOVÉHO DNE“ je prodej sluníček ve formě placek a získání finančních prostředků na konkrétní projekty do konkrétních rodin. Patronkou nadačního fondu je i Naďa Konvalinková. 

Srdečně Vás zveme na každoroční SLUNÍČKOVÝ DEN pořádaný v rámci podpory nadace ROZUM A CIT, který se uskuteční ve čtvrtek 21.3. 2019.Letošní téma je„PUTOVÁNÍ SLUNÍČKA ZA PTÁČKY“Dané úkoly můžete plnit od14 : 30 hodin průběžně na libovolném stanovišti. Žluté oblečení vítáno.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci lnvestice č.2: Vybavení škoI digitálními technoIogiemi
z komponenty 3.1 lnovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky
k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií
a vybavení za účelem dálkového studia.

mšmt

PROJEKT - Šablony I v MŠ Bánov
byl spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2024

eu_msmt

Cíl projektu: Posílení kvalitního a dostupného vzdělávání a služeb dětem ve škole
prostřednictvím realizace aktivit projektu.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000132

Popis realizace projektu OP JAK v rámci výzvy číslo 02_22_002 naleznete zde.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek