Vážení rodiče,

Po domluvě se zřizovatelem byla určena výše ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2021/2022 na 350,- Kč. Nastavte si prosím trvalé platby vždy k 15. dni v měsíci (ZÁŘÍ  -  ČERVEN). Úplatu neplatí předškolní děti (poslední rok před nástupem do ZŠ) a děti s odloženou školní docházkou. Děti, které nastoupí v průběhu roku, platí polovinu úplaty 175,- Kč do dne nástupu do MŠ.

Děkujeme

PROJEKT - Šablony I v MŠ Bánov
byl spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2024

eu_msmt

Cíl projektu: Posílení kvalitního a dostupného vzdělávání a služeb dětem ve škole
prostřednictvím realizace aktivit projektu.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000132

Popis realizace projektu OP JAK v rámci výzvy číslo 02_22_002 naleznete zde.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek