UZAVŘENÍ MŠ

Mateřská škola bude v době vánočních prázdnin uzavřena od 22. 12. 2018 DO 2. 1. 2019. Nástup dětí do MŠ je ve čtvrtek 3. 1. 2019.

DĚTI A KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ MŠ BÁNOV VÁM PŘEJE KLIDNÉ A SPOKOJENÉ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ ROK 2019.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek