Výlet

V PÁTEK 17. 5. 2019 VÝLET DO HODONÍNA

  • PŘÍSTAVIŠTĚ „U JEZU“ ( PIRÁTSKÁ PLAVBA)
  • ZOO HODONÍN

-     příchod do MŠ 8:15 hod. – svačina

-     odjezd z MŠ v 9:00 hod.

-     oběd zajistí kuchařky

-     příjezd do MŠ 15:00 hod. - 16:00 hod.

      (za nepříznivého počasí návrat dříve)

-     odpolední svačina před odjezdem z Hodonína

S sebou:

-     batoh

-     pláštěnku

-     kapesník

-     malou sladkost nebo ovoce

dejte dětem vhodnou obuv, oblečení dle počasí a podle potřeby Kinedryl

PROJEKT - Šablony I v MŠ Bánov
byl spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2024

eu_msmt

Cíl projektu: Posílení kvalitního a dostupného vzdělávání a služeb dětem ve škole
prostřednictvím realizace aktivit projektu.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000132

Popis realizace projektu OP JAK v rámci výzvy číslo 02_22_002 naleznete zde.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek