Výzva obyvatelům a institucím Zlínského kraje

Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění novým koronavirem (COVID-2019) v České republice apeluje Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně na všechny obyvatele a instituce Zlínského kraje, aby s veškerou svou zodpovědností učinili vše pro to, aby se podařilo možnému (a předpokládanému) rozšíření uvedeného viru mezi obyvatelstvem co nejúčinněji zabránit, resp. omezit toto šíření na minimum.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně proto vyzývá, aby:

> každý důsledně dodržoval základní hygienické zásady při předcházení přenosu a šíření virových nákaz, kterými jsou zejména:

• časté a důsledné mytí rukou prostředky s dezinfekčním účinkem, a to zejména pak po návštěvě veřejných míst s velkou koncentrací lidí (obchody, školy, instituce, prostředky veřejné hromadné dopravy atd.)

• ochrana okolí při kašli (kýchání do oděvu, nikoli do ruky)

• důkladné sledování svého zdravotního stavu a nepodceňování příznaků respiračního onemocnění

> každý s plnou zodpovědností zvážil nezbytnost svých návštěv kulturně společenských a sportovních akcí a zařízení, na nichž se shromažďuje vyšší počet účastníků, zejména:

• slavností, divadelních a filmových představení, koncertů,

• sportovních zápasů na všech soutěžních úrovních,

• trhů a jiných shromáždění

• veřejných lázní

> každý s plnou zodpovědností zvážil nezbytnost svých cest do zahraničí, zejména pak do regionů s prokázaným výskytem koronaviru

> veřejné instituce a provozy zajistily ve zvýšené četnosti (i několikrát denně) provádění dezinfekce povrchů, ploch a zařízení, s nimiž mohou lidé běžně přicházet do styku (vhodné je i rozmístění dávkovačů s dezinfekčním prostředkem na ruce apod.)

> každý aktivně sledoval veřejné sdělovací prostředky a zajímal se o aktuální vývoj celé situace


Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně současně upozorňuje, že zřídila speciální telefonní infolinku, na níž se může kdokoli obrátit se svými dotazy:

Infolinka: 724 221 953 a 577 006 759

(nepřetržitě od 7:00 do 19:00 hod.)


Aktualizované informace a další pokyny lze nalézt na webu: www.khszlin.cz

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci lnvestice č.2: Vybavení škoI digitálními technoIogiemi
z komponenty 3.1 lnovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky
k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií
a vybavení za účelem dálkového studia.

mšmt

PROJEKT - Šablony I v MŠ Bánov
byl spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2024

eu_msmt

Cíl projektu: Posílení kvalitního a dostupného vzdělávání a služeb dětem ve škole
prostřednictvím realizace aktivit projektu.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000132

Popis realizace projektu OP JAK v rámci výzvy číslo 02_22_002 naleznete zde.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek