OZNÁMENÍ

ředitelství mateřské školy Bánov, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště

vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ

 DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

na školní rok 2020/2021

ve středu 6. května 2020 v době od 8:00 hod. do 17:00 hod.

se přijímají vyplněné a lékařem potvrzené žádosti.

 

U zápisu doloží zákonní zástupci dítěte

PRŮKAZ TOTOŽNOSTI, RODNÝ LIST DÍTĚTE,

OPRÁVNĚNÍ POBÝVAT NA ÚZEMÍ ČR (u cizinců)

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 najdete na našich webových stránkách www.ms.banov.cz

 v záložce INFORMACE - DOKUMENTY KE STAŽENÍ – ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ

NEVYZVEDÁVEJTE SI PŘIHLÁŠKY PŘÍMO V MATEŘSKÉ ŠKOLE!!!!!

Vzhledem ke stávající situaci ohledně epidemie COVID-19 doporučujeme se předem telefonicky domluvit s dětskou lékařkou na vydání potvrzení o očkování a zdravotním stavu dítěte.

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PRŮBĚHU ZÁPISU ve středu 06. 05. 2020

sledujte na našich webových stránkách

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci lnvestice č.2: Vybavení škoI digitálními technoIogiemi
z komponenty 3.1 lnovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky
k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií
a vybavení za účelem dálkového studia.

mšmt

PROJEKT - Šablony I v MŠ Bánov
byl spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2024

eu_msmt

Cíl projektu: Posílení kvalitního a dostupného vzdělávání a služeb dětem ve škole
prostřednictvím realizace aktivit projektu.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000132

Popis realizace projektu OP JAK v rámci výzvy číslo 02_22_002 naleznete zde.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek