OZNÁMENÍ

deti_ms

 

Ředitelství Mateřské školy Bánov, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště

 vyhlašuje

 

ZÁPIS DĚTÍ

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

na školní rok 2022/2023

 

Termín pro doručení žádostí je stanoven

na čtvrtek 5. května 2022

8:00 až 17:00

 

Přijímají se vyplněné a lékařem potvrzené žádosti.

K zápisu sebou přineste rodný list dítěte

v případě cizinců

povolení k pobytu dítěte na území ČR delší než 90 dnů.

Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.

 

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

 najdete na našich webových stránkách www.ms.banov.cz

v záložce „Informace“ – „Dokumenty ke stažení“

Žádost je také možné vyzvednout v mateřské škole

od 1. 4. 2022 v době jejího provozu od 6:00 – 16:00 hod.

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci lnvestice č.2: Vybavení škoI digitálními technoIogiemi
z komponenty 3.1 lnovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky
k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií
a vybavení za účelem dálkového studia.

mšmt

PROJEKT - Šablony I v MŠ Bánov
byl spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2024

eu_msmt

Cíl projektu: Posílení kvalitního a dostupného vzdělávání a služeb dětem ve škole
prostřednictvím realizace aktivit projektu.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000132

Popis realizace projektu OP JAK v rámci výzvy číslo 02_22_002 naleznete zde.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek