OZNÁMENÍ

 

Ředitelství Mateřské školy Bánov,

 příspěvkové organizace, okres Uherské Hradiště

vyhlašuje

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

od školního roku 2022/2023

Зарахування дітей до садочка з 2022/2023 навчального року

 

pro děti cizinců s dočasnou ochranou poskytnutou v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.

для дітей іноземців, яким надається тимчасовий захист у зв'язку зі збройним конфліктом на території України.

 

Přijímají se vyplněné a lékařem potvrzené žádosti.

Заповнені та підтверджені лікарем заявки приймаються.

 

Termín zápisu 02. 06. 2022

v době od 8:00 do 16:00 hod.

Дата реєстрації 02. 06. 2022

під час роботи дитячого садка, тобто з 8:00 до 16:00 hod.

 

Ve školním roce 2022/2023 se vztahuje povinné předškolní vzdělávání pro děti narozené 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.

У 2022/2023 навчальному році діє обов’язкова дошкільна освіта для дітей народжених з 1. 9. 2016 по 31. 08. 2017.

 

Žádost o přijetí naleznete na našich webových stránkách!

www.msbanov.cz

Заявку на вступ ви можете знайти на нашому сайті!

www.msbanov.cz

 

Kritéria přijetí do mateřské školy / критерії вступу до дитячого садка       ZDE.

Žádost o přijetí do mateřské školy / Заява про зарахування до дитячого садка      ZDE.

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci lnvestice č.2: Vybavení škoI digitálními technoIogiemi
z komponenty 3.1 lnovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky
k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií
a vybavení za účelem dálkového studia.

mšmt

PROJEKT - Šablony I v MŠ Bánov
byl spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2024

eu_msmt

Cíl projektu: Posílení kvalitního a dostupného vzdělávání a služeb dětem ve škole
prostřednictvím realizace aktivit projektu.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000132

Popis realizace projektu OP JAK v rámci výzvy číslo 02_22_002 naleznete zde.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek