DISTANČNÍ  VÝUKA  MŠ  BÁNOV

Dokument ke stažení zde

Milé děti a milí rodiče!

Zdravíme Vás v této opět nelehké době, kdy se nemůžeme vidět osobně, ale budeme komunikovat pouze prostřednictvím našich webových stránek, popř. dodáním materiálů do vašich domovů.

Informace pro KAPITÁNY – ODKAZ (zde)

DISTANČNÍ VÝUKA BŘEZEN 2021

TŘÍDA:                       PLAVČÍCI

                                   NÁMOŘNÍCI

                                   KAPITÁNI

 

ČASOVÉ OBDOBÍ:   1. –   5. března 2021

  1. – 12. března 2021 (jarní prázdniny)

 

TÉMA:                     „ POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY“

 

CÍL:                         Seznámit děti s knihou, čtenou pohádkou a ilustracemi

 

POMŮCKY:              Pohádkové knížky z domácí knihovny

(pohádky především od našich autorů B. Němcové , K. J. Erbena, K. Čapka, F. Hrubína aj.)

 

POHÁDKY KE ČTENÍ:     možné použít místo svých knih popř. k doplnění

 

https://www.pohadkozem.cz/o-pernikove-chaloupce/

https://www.promaminky.cz/pohadky/ke-cteni-30/tri-medvedi-146

https://pohadkynaprani.estranky.cz/clanky/pohadky-o-princeznach/o-sipkove-ruzence.html

https://www.predskolaci.cz/o-snehurce-a-sedmi-trpaslicich/42

http://www.eurokosik.cz/o-princezne-na-hrasku-det-2391-268-2-243-268.html

https://www.pohadkozem.cz/o-cervene-karkulce/

 

 

BÁSEŇ:   PRINCEZNIČKA NA BÁLE    

 Princeznička na bále,

poztrácela korále.

Její táta, mocný král,

Honzíka si zavolal.

 

Honzíku, máš na mále!

Přines nám ty korále!

Honzík běžel za hory

nakopal tam brambory.

 

Vysypal je před krále,

tu máte ty korále!

Větší už tam neměli,

ty už snědli v neděli.

 

BÁSEŇ:       PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

pernikova.jpg

VÝTVARNÉ TVOŘENÍ:      Vyrob si s maminkou záložku do knížky

                                       Namaluj nám oblíbenou pohádku (může jich být i více)

 

NÁMĚTY PRO TVOŘENÍ S DĚTMI:

https://cz.pinterest.com/

 

NÁMĚTY PRO HUDEBNĚ POHYBOVÉ CHVILKY:

https://www.youtube.com/watch?v=OTr9h0Aar9M

https://www.youtube.com/watch?v=pdUa6nte6nU

 

NÁMĚTY PRO AKTIVITY S MENŠÍMI DĚTMI:

https://www.detskestranky.cz/

https://www.vesela-chaloupka.cz/

https://www.napadyproanicku.cz/

 

DOBROVOLNÉ ONLINE PROCVIČOVÁNÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/nez-zacneme-cist/zrakove-vnimani/filipovy-hadanky/vyber.htm

https://www.berneska.cz/predskolaci/

 

  

 

SPRÁVNÝ ÚCHOP TUŽKY

tuzka.jpg

  

  

PRACOVNÍ SEŠITY NAŠICH PŘEDŠKOLÁKŮ

sesit5.jpgsesit2.jpg         sesit3.jpg        sesit4.jpg       sesit6.jpg       sesit1.jpg

 

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci lnvestice č.2: Vybavení škoI digitálními technoIogiemi
z komponenty 3.1 lnovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky
k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií
a vybavení za účelem dálkového studia.

mšmt

PROJEKT - Šablony I v MŠ Bánov
byl spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2024

eu_msmt

Cíl projektu: Posílení kvalitního a dostupného vzdělávání a služeb dětem ve škole
prostřednictvím realizace aktivit projektu.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000132

Popis realizace projektu OP JAK v rámci výzvy číslo 02_22_002 naleznete zde.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek