pomocné soubory

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO MŠ od školního roku 2020/2021

Upraveno: 10. 5. 2023| Typ: PDF| Velikost: 125,8 kB| Soubor: ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO MŠ od školního roku 2020/2021

OPVVV_21_22

Upraveno: 15. 2. 2021| Typ: PDF| Velikost: 68,91 kB| Soubor: OPVVV_21_22

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2023/2024

Upraveno: 10. 5. 2023| Typ: MS Word| Velikost: 16,5 kB| Soubor: ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2023/2024

A3-plakat-publicita.pdf

Upraveno: 29. 4. 2023| Typ: PDF| Velikost: 173,07 kB| Soubor: A3-plakat-publicita.pdf

publicita_OP JAK.pdf

Upraveno: 29. 4. 2023| Typ: PDF| Velikost: 215,02 kB| Soubor: publicita_OP JAK.pdf

INFORMACE PRO KAPITÁNY.docx

Upraveno: 19. 3. 2021| Typ: MS Word| Velikost: 11,87 kB| Soubor: INFORMACE PRO KAPITÁNY.docx

Vypěstujete si doma úplnou vitamínovou bombu.docx

Upraveno: 19. 3. 2021| Typ: MS Word| Velikost: 205,76 kB| Soubor: Vypěstujete si doma úplnou vitamínovou bombu.docx

DISTANČNÍ VÝUKA BŘEZEN 2021 - VELIKONOCE.docx

Upraveno: 19. 3. 2021| Typ: MS Word| Velikost: 1,01 MB| Soubor: DISTANČNÍ VÝUKA BŘEZEN 2021 - VELIKONOCE.docx

DISTANČNÍ VÝUKA -JARO

Upraveno: 19. 3. 2021| Typ: MS Word| Velikost: 4,2 MB| Soubor: DISTANČNÍ VÝUKA -JARO

DISTANČNÍ VÝUKA- STRÁNKY MŠ1

Upraveno: 19. 3. 2021| Typ: MS Word| Velikost: 673,29 kB| Soubor: DISTANČNÍ VÝUKA- STRÁNKY MŠ1

distanční výuka-čarodějky

Upraveno: 23. 4. 2021| Typ: MS Word| Velikost: 777,25 kB| Soubor: distanční výuka-čarodějky

závazná přihláška

Upraveno: 23. 4. 2021| Typ: MS Word| Velikost: 140,09 kB| Soubor: závazná přihláška

khszl_ukončení

Upraveno: 3. 11. 2020| Typ: PDF| Velikost: 377,42 kB| Soubor: khszl_ukončení

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO MŠ od školního roku 2021/2022

Upraveno: 11. 5. 2021| Typ: PDF| Velikost: 75,28 kB| Soubor: ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO MŠ od školního roku 2021/2022

květen svátek matek

Upraveno: 30. 4. 2021| Typ: MS Word| Velikost: 301,47 kB| Soubor: květen svátek matek

Organizační struktura MŠ Bánov 2021

Upraveno: 4. 2. 2021| Typ: PDF| Velikost: 107,62 kB| Soubor: Organizační struktura MŠ Bánov 2021

Oznámení o uzavření III. třídy Mateřské školy Bánov do KARANTÉNY

Upraveno: 3. 6. 2021| Typ: PDF| Velikost: 178,74 kB| Soubor: Oznámení o uzavření III. třídy Mateřské školy Bánov do KARANTÉNY

Určené mateřské školy od 15 03 2021

Upraveno: 12. 3. 2021| Typ: PDF| Velikost: 108,33 kB| Soubor: Určené mateřské školy od 15 03 2021

Výzva obyvatelům a institucím Zlínského kraje

Upraveno: 4. 3. 2020| Typ: PDF| Velikost: 742,72 kB| Soubor: Výzva obyvatelům a institucím Zlínského kraje

KHS zrušení opatření

Upraveno: 15. 6. 2021| Typ: PDF| Velikost: 372,74 kB| Soubor: KHS zrušení opatření

Výzva školám

Upraveno: 6. 3. 2020| Typ: PDF| Velikost: 129,14 kB| Soubor: Výzva školám

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO MŠ od školního roku 2021-2022

Upraveno: 28. 5. 2021| Typ: PDF| Velikost: 77,13 kB| Soubor: ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO MŠ od školního roku 2021-2022

Stravovací řád

Upraveno: 7. 3. 2020| Typ: PDF| Velikost: 78,64 kB| Soubor: Stravovací řád

Mimořádné opatření při epidemii

Upraveno: 2. 6. 2021| Typ: PDF| Velikost: 375,33 kB| Soubor: Mimořádné opatření při epidemii

AKTUÁLNÍ INFORMACE- ZPĚTNÁ VAZBA

Upraveno: 15. 3. 2021| Typ: MS Word| Velikost: 12,7 kB| Soubor: AKTUÁLNÍ INFORMACE- ZPĚTNÁ VAZBA

INFROMACE PRO KAPITÁNY-15.-19.3.docx

Upraveno: 15. 3. 2021| Typ: MS Word| Velikost: 11,95 kB| Soubor: INFROMACE PRO KAPITÁNY-15.-19.3.docx

Jak krtek a skřivánek přivolali jaro.docx

Upraveno: 15. 3. 2021| Typ: MS Word| Velikost: 14,44 kB| Soubor: Jak krtek a skřivánek přivolali jaro.docx

DĚTSKÝ OČKOVACÍ KALENDÁŘ

Upraveno: 30. 3. 2021| Typ: PDF| Velikost: 47,92 kB| Soubor: DĚTSKÝ OČKOVACÍ KALENDÁŘ

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ROK 2021-2022

Upraveno: 30. 3. 2021| Typ: PDF| Velikost: 333,87 kB| Soubor: ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ROK 2021-2022

ŽÁDOST O PŘIJETÍ 2021

Upraveno: 30. 3. 2021| Typ: MS Word| Velikost: 166,13 kB| Soubor: ŽÁDOST O PŘIJETÍ 2021

Kritéria 2021-2022

Upraveno: 30. 3. 2021| Typ: MS Word| Velikost: 23,32 kB| Soubor: Kritéria 2021-2022

KHSZL

Upraveno: 26. 10. 2020| Typ: PDF| Velikost: 119,06 kB| Soubor: KHSZL

testování dětí a zaměstnanců

Upraveno: 9. 4. 2021| Typ: MS Word| Velikost: 15,98 kB| Soubor: testování dětí a zaměstnanců

DISTANČNÍ duben

Upraveno: 9. 4. 2021| Typ: MS Word| Velikost: 2,02 MB| Soubor: DISTANČNÍ duben

distanční duben

Upraveno: 9. 4. 2021| Typ: MS Word| Velikost: 2,02 MB| Soubor: distanční duben

Distanční výuka červen 2021

Upraveno: 9. 6. 2021| Typ: MS Word| Velikost: 1,66 MB| Soubor: Distanční výuka červen 2021

Distanční výuka - Indiáni

Upraveno: 9. 6. 2021| Typ: MS Word| Velikost: 1,18 MB| Soubor: Distanční výuka - Indiáni

DISTANČNÍ VÝUKA MŠ BÁNOV DEN ZEMĚ.

Upraveno: 20. 4. 2021| Typ: MS Word| Velikost: 2,06 MB| Soubor: DISTANČNÍ VÝUKA MŠ BÁNOV DEN ZEMĚ.

Informace pro rodiče

Upraveno: 8. 9. 2020| Typ: PDF| Velikost: 77,98 kB| Soubor: Informace pro rodiče

Informace pro rodiče - rozšířená verze

Upraveno: 8. 9. 2020| Typ: PDF| Velikost: 488,81 kB| Soubor: Informace pro rodiče - rozšířená verze

informace pro předškoláky

Upraveno: 2. 3. 2021| Typ: MS Word| Velikost: 13,59 kB| Soubor: informace pro předškoláky

Čestné prohlášení

Upraveno: 12. 5. 2020| Typ: MS Word| Velikost: 23,39 kB| Soubor: Čestné prohlášení

INFORMACE PRO KAPITÁNY-6-9.docx

Upraveno: 1. 4. 2021| Typ: MS Word| Velikost: 10,89 kB| Soubor: INFORMACE PRO KAPITÁNY-6-9.docx

ZVÍŘATA A MLADATA DUBEN.docx

Upraveno: 1. 4. 2021| Typ: MS Word| Velikost: 1 010,75 kB| Soubor: ZVÍŘATA A MLADATA DUBEN.docx

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci lnvestice č.2: Vybavení škoI digitálními technoIogiemi
z komponenty 3.1 lnovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky
k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií
a vybavení za účelem dálkového studia.

mšmt

PROJEKT - Šablony I v MŠ Bánov
byl spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2024

eu_msmt

Cíl projektu: Posílení kvalitního a dostupného vzdělávání a služeb dětem ve škole
prostřednictvím realizace aktivit projektu.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000132

Popis realizace projektu OP JAK v rámci výzvy číslo 02_22_002 naleznete zde.

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

programové období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

MŠ Bánov realizuje projekt z OPVVV výzva 80 registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018054. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Týká se zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Podrobný rozpis aktivit naší školy v rámci výzvy č. 80 naleznete zde


Přístupnost webových stránek